மழையோடு நீ! மழையாய் நான்

அந்தி நேரம் ! மெல்லிய தென்றல் காற்று ! அசைந்தாடும் மரங்கள் ! மழை பொழிவதற்கான ஆயததொடு வானமும் இடியும் மின்னலும் அச்சுறுத்தினாலும் அம்மாவை கட்டிபிடித்துக்கொண்டு அர்ஜுனா! அர்ஜுனா! என […]

கவிதைகள்

முதல் காதல் முதல் காதல் நம் வாழ்வில் ஒரு பகுதியாய் நம் நெஞ்சில் ஒரு ரோஜா செடியாய் நம் நினைவில் ஒரு பசுமரதானியாய் நம் கைபேசியில் ஒரு குறுஞ்செய்தியாய் நம் […]

Lovers of Today

காதல் ஒரு புனிதமான உறவு. காதல் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம். ஒரு தாய்க்கு தன் குழந்தை மேல், ஒரு மனைவிக்கு தன் கணவன் மேல், ஒரு ஆசிரியருக்கு தன மாணவன் […]