லாக்கப் – நாவல் விமர்சனம்

இந்தப் புத்தகத்தைப் பற்றி விமர்சனம் எழுதும் பொழுது இதையே மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட திரைப்படத்தை புறந்தள்ளுவது சிரமமே. இருந்தாலும் லாக்கப் நாவலும் விசாரணை திரைப்படமும் கையாண்ட விஷயங்கள் வேறு வேறு. இது லாக்கப் நாவல் பற்றிய விமர்சனம் ஆகையால் அதைப்பற்றி மட்டும் இங்கு எழுதுகிறேன். எழுத்தாளர்: மு. சந்திரகுமார் பக்கங்கள்: 144 நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் நிறைய […]

Tagged , , , ,
Read More
Read More

Alita: Battle Angel - Movie Review

Alita: Battle Angel movie got its attention due to the most ambitious James Cameron. Many in India know and love him for the kind of visual Spectacle he brings on the silver screen. For me, it was also Robert Rodriguez’s name which […]

Tagged , , , ,
Read More

Kartikeya: The Destroyer’s Son – Book Review

Note: I received a review copy of the book from the Author in return for an honest review. Title: Kartikeya: The Destroyer’s Son Author: Anuja Chandramouli Language: English No. of Pages: 240 Format: Paperback Genre: Mythological Fiction Phew! I finally finished reading this book. It nearly took 5 […]

Tagged , , , ,
Read More

A movie by a fan for the fans? — Petta Review

One thing I loved the most about this year’s Pongal releases was both the Stars Rajini and Ajith were having so much fun onscreen. We got to see both the actors charm which we missed for a long time on screen that […]

Tagged , , , ,
Read More

The World of FlashPoint Crossover Series – Part 2

Remember, in my previous post, I have mentioned that, there are 6 TBP’s (Trade Paper Back’s) which comprises this Mini-series to complete a full circle, Now is the time. I have finally completed reading the balance 3 “The World of Flashpoint” mini-series […]

Tagged , , , ,
Read More

The title that doesn’t fit the narrative - Viswasam Review

An Ajith-Siva combo comes out with their fourth film together with Ajith fans going gaga about the movie as usual and the others are not so whelmed with the series of underwhelming movies this combo gave us. After the previous disaster in […]

Tagged , , , ,
Read More

The World of FlashPoint Crossover Series – Part 1

I have been planning to do a DC Multiverse blogging series, which comprises of Comics, Movies, TV Series, Animated movies and Series but you know as usual I was so lazy and going to tell the same reasons, I had so much […]

Tagged , , , ,
Read More

Pazhaya Kanakku (பழைய கணக்கு) – Book Review

Title: Pazhaya Kanakku Author: Sa.Vishwanatha (Savi) Language: Tamil No. of Pages: 242 Format: eBook Genre: Non-Fiction I’m not sure how many would have heard his name. Few would have heard from Kamal’s or Crazy Mohan’s interview but when it comes to the […]

Tagged , , , ,
Read More

My Husband and Other Animals – Book Review

Title: My Husband and Other Animals Author: Janaki Lenin Total No. of Pages: 296 Format: eBook Genre: Non-Fiction The title was intriguing enough for me to pick up this book. I haven’t heard of Janaki Lenin or Romulus Whitaker or Lee Durrell before this book. How often […]

Tagged , , , ,
Read More