அன்று……..

Practicals என்று Chemistry Lab-க்கு  வெளியில் தனியாக அமர்ந்து படித்துக்கொண்டு இருந்தேன் யாரோ என் அருகில் வருவது போன்றதொரு உணர்வு திரும்பிப்பார்த்தேன் என் அருகில் நீ இருந்தாய் வெட்கத்தோடு நான் […]

மழையோடு நீ! மழையாய் நான்

அந்தி நேரம் ! மெல்லிய தென்றல் காற்று ! அசைந்தாடும் மரங்கள் ! மழை பொழிவதற்கான ஆயததொடு வானமும் இடியும் மின்னலும் அச்சுறுத்தினாலும் அம்மாவை கட்டிபிடித்துக்கொண்டு அர்ஜுனா! அர்ஜுனா! என […]

கவிதைகள்

முதல் காதல் முதல் காதல் நம் வாழ்வில் ஒரு பகுதியாய் நம் நெஞ்சில் ஒரு ரோஜா செடியாய் நம் நினைவில் ஒரு பசுமரதானியாய் நம் கைபேசியில் ஒரு குறுஞ்செய்தியாய் நம் […]